ພະແນກ ປທສ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈັດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເວັບໄຊໃຫ້ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອຸດົມໄຊ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກິລາ